Barion Pixel
Kerékpáros szaküzlet, Bike + Café
Filter by Kategóriák
Egyéb kategória
Filter by Kategóriák
Egyéb kategória

Visszatérítési és visszaküldési szabályzat

1. Általános rendelkezések

Ez a visszaküldési szabályzat a shop.stelvio.hu webáruház vásárlói számára készült, és a Magyarországon érvényes jogszabályoknak megfelelően készült. A vásárlóknak lehetőségük van a termékek visszaküldésére a kézhezvételtől számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül.

2. Visszaküldési jog érvényesítése

A vásárló a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül jogosult a szerződéstől elállni, és a terméket visszaküldeni. Az elállási jog gyakorlása során a vásárlónak nincs más kötelezettsége, mint a termék visszaküldésének költségeit viselni, kivéve, ha a webáruház vállalta ezek viselését.

3. Az elállási jog alóli kivételek

Az alábbi termékek esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • Olyan zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás felbontása után nem küldhetők vissza.
  • Olyan termékek, amelyek természetüknél fogva nem küldhetők vissza (például gyorsan romló élelmiszerek, egyedi megrendelésre készült termékek).
  • Szoftverek, hangfelvételek, és videófelvételek, ha a csomagolásukat a vásárló felbontotta.

4. Az elállási nyilatkozat módja

Az elállási jog gyakorlása érdekében a vásárlónak egyértelmű nyilatkozatot kell tennie, amelyben kifejezi elállási szándékát. Ezt megteheti a következő módokon:

  • E-mailben az info@stelvio.hu címre küldött üzenettel.
  • Postai úton küldött levélben a következő címre: Stelvio Kerékpár Üzlet, Győr, Práter u. 9.

5. A termék visszaküldése

A terméket az elállási szándék közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatni a következő címre: Stelvio Kerékpár Üzlet Győr, Práter u. 9.

A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik, kivéve, ha a webáruház vállalta ezek viselését. A terméket eredeti csomagolásban, sértetlen állapotban kell visszaküldeni. A visszaküldött termékek állapotát a webáruház ellenőrzi.

6. Visszatérítés

Az elállás esetén a webáruház köteles a visszaküldött termék beérkezésétől számított 14 napon belül a vásárló által fizetett összeget visszatéríteni, beleértve a szállítási költséget is. A visszatérítés az eredeti fizetési móddal történik, kivéve, ha a vásárló másképp rendelkezik, és ennek a módosításnak nincs többletköltsége.

7. Hibás teljesítés

Ha a vásárló által vásárolt termék hibás, a vásárló élhet a kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási jogával. Ebben az esetben a vásárlónak jogában áll a termék javítását vagy cseréjét kérni. Ha a hiba kijavítása vagy a termék cseréje nem lehetséges, a vásárló kérheti az ár visszatérítését.

8. Kapcsolat

Bármilyen kérdés esetén a vásárlók az alábbi elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba a webáruházzal:

  • E-mail: info@stelvio.hu
  • Telefon: +36 20 286 9441
  • Postai cím: Stelvio Kerékpár Üzlet, Győr, Práter u. 9.

Ez a visszaküldési szabályzat 2024. június 5-től érvényes.